ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΤΟΕΣΤΙΑΣΗ Ι.Κ.Ε.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

ΕΔΡΑ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 141, Τ.Κ. 11251 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 99,17%

ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 0,83%

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 800914985   Δ.Ο.Υ.: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 144819502000

ΤΗΛ: 210 8651823